List za tjedne sastanke (1 str.)

Organizirajte tjedne sastanke pomoću ovog pristupačnog tjednog kalendara na jednoj stranici koji sadrži zaglavlje druge boje za svaki dan u tjednu.

Word

List za tjedne sastanke (1 str.)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu