Milimetarski papir

Pomoću ovog predloška za Excel ispišite vlastiti milimetarski papir. Koristan je za iscrtavanje grafikona jednadžbi, crtanje dijagrama ili organiziranje rasporeda.

Excel

Milimetarski papir

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu