Moj proračun za studij

Pomoću ovog praktičnog predloška za proračun programa Excel, prilagođenog studentima, ali dovoljno fleksibilnog da može poslužiti bilo kome, pratite svoje prihode i troškove da biste bili sigurni da živite unutar svojih mogućnosti. Predložak je namijenjen studentima kao pomoć pri upravljanju troškovima mjesečne školarine i školarine za semestar, troškovima knjiga, naknada i života. Ukupni troškovi i prihodi prikazuju se na grafikonu da biste ih mogli lako vizualno analizirati.

Excel

Moj proračun za studij

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu