Neprofitni proračun sa skupljanjem priloga

Ovaj predložak proračuna može koristiti neprofitna organizacija ili mala tvrtka radi praćenja prihoda i rashoda, što obuhvaća skupljanje priloga. Akcija se vizualno prikazuje u vodoravnom linijskom grafikonu.

Excel

Neprofitni proračun sa skupljanjem priloga

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu