Obavijest o stjecanju diplome

Ovaj klasični predložak obavijesti o stjecanju diplome personalizirajte vlastitim slikama i podacima o stjecanju diplome. Predviđeno je da se ispisuju dva primjerka po stranici. Predložak je pristupačan.

Word

Obavijest o stjecanju diplome

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu