Obrazovna matematička prezentacija s brojem pi (za široki zaslon)

Ovaj dizajn obrazovnog predloška sadrži simbol pi i funkcionira za studente i nastavnike matematike te druge nastavnike, ali može biti koristan i tvrtkama. Ovaj pristupačni predložak prezentacije sadrži više rasporeda slajdova s prikazom na širokom zaslonu (16 x 9), kao i ogledni grafikon koji jednostavno možete izmijeniti.

PowerPoint

Obrazovna matematička prezentacija s brojem pi (za široki zaslon)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu