OneNote 2010: reference za prijelaz s izbornika na vrpcu

Saznajte gdje se u programu OneNote 2010 nalaze naredbe programa OneNote 2007. Ova radna knjiga programa Excel sadrži tablice u kojima su navedene naredbe sa starih izbornika te prikazuje gdje se te naredbe nalaze u programu OneNote 2010.

Excel

OneNote 2010: reference za prijelaz s izbornika na vrpcu

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu