Organizacijski grafikoni (vizualni)

U ovom predlošku pronaći ćete primjere raznoraznih organizacijskih grafikona. Iskoristite ga da biste shvatili sve mogućnosti programa Excel, uključujući funkciju jednostavne zamjene slika. Koristite ga kakav jest, prilagodite ga ili isprobajte Visio!

Excel

Organizacijski grafikoni (vizualni)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu