Osnovna faktura s jediničnom cijenom

Ovaj jednostavni i pristupačni predložak fakture prilagodite svojoj tvrtki. Automatski će izračunati zbrojeve za retke na temelju količine i jedinične cijene te ukupni zbroj.

Excel

Osnovna faktura s jediničnom cijenom

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu