Osnovno izvješće o prodaji

Pomoću ovog jednostavnog predloška programa Excel možete pratiti prodaju prema proizvodu i kupcu. Brojeve možete urediti i analizirati pomoću tablica, rezača tablica i zaokretne tablice. Prilagodite zaokretnu tablicu vlastitim potrebama.

Excel

Osnovno izvješće o prodaji

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu