Osobni inventar

Ovaj pristupačan radni list za inventar sadrži karticu kontakta s podacima o polici osiguranja i osiguravajućoj tvrtki te tablicu za unos inventara po stavkama.

Excel

Osobni inventar

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu