Pismo kojom se obavještava klijenta o neuspjeloj dostavi

Obavijestite svoje klijente da su propustili dostavu naručene robe. Ovaj pristupačni predložak pisma možete iskoristiti za obavještavanje klijenta o pokušaju dostave te zatražiti da vas nazove radi dogovora oko novog datuma dostave.

Word

Pismo kojom se obavještava klijenta o neuspjeloj dostavi

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu