Planer događaja

Pomoću planera rasporeda događaja možete pratiti sve važne trenutke događaja. Makronaredba u predlošku omogućuje prilagođavanje datuma, uključujući odabir šest ili dvanaest mjeseci. Predložak sadrži makronaredbe čiju je valjanost provjerio Microsoft. Da bi predložak u potpunosti funkcionirao, kada se to zatraži tijekom preuzimanja, kliknite Omogući makronaredbe. Predložak sadrži makronaredbe čiju je valjanost provjerio Microsoft. Da bi predložak u potpunosti funkcionirao, kada se to zatraži tijekom preuzimanja, kliknite Omogući makronaredbe.

Word

Planer događaja

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu