Planer ideja

Isplanirajte projekt od početka do kraja pomoću ovog predloška koji sadrži korake koje treba poduzeti, zadatke koje treba dodijeliti članovima tima, status zadataka i resurse za projekt.

Excel

Planer ideja

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu