Planer ideja (zadaci)

Pomoću ovog predloška planera ideja postavite cilj, planirajte zadatke i rokove te pratite status. Obuhvaća prostor za bilješke i razine statusa označene bojama.

Excel

Planer ideja (zadaci)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu