Planiranje projekata za odvjetničke urede

Odvjetnički uredi mogu planirati potrebe za zaposlenicima i upravljati poslovima koji su u tijeku pomoću ovog pristupačnog predloška za planiranje projekata. Pratite pojedinosti o projektu, datume i troškove u svim kategorijama poslova i koristite grafikon s usporedbom planiranih i stvarnih troškova i vremena.

Excel

Planiranje projekata za odvjetničke urede

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu