Plava bilanca stanja

Evidentirajte troškove i održavajte ravnotežu proračuna pomoću ove bilance stanja koja omogućuje usporedbu godinu po godinu, uključujući akumuliranu amortizaciju.

Excel

Plava bilanca stanja

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu