Pohvalnica (sa službenim plavim obrubom)

Nastavnici, nagradite obrazovna postignuća svojih učenika ovom pohvalnicom koju je moguće prilagoditi. Službeni plavi obrub prikladan je za svaku dob. Predložak je pristupačan.

PowerPoint

Pohvalnica (sa službenim plavim obrubom)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu