Popis pjesama na vjenčanju i primanju

Pomoću ovog pristupačnog predloška sastavite detaljan popis pjesama za vjenčanje i primanje. Navedeni su album, naslov pjesme, trajanje i moguća namjena.

Excel

Popis pjesama na vjenčanju i primanju

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu