Pozivnica za jesenski događaj (s motivom lišća)

Jesenska događanja najavite pomoću ovog predloška jednostraničnog letka koji sadrži naziv, adresu i opis događaja na pozadini s motivom jesenjeg lišća.

Word

Pozivnica za jesenski događaj (s motivom lišća)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu