Praćenje krvnog tlaka

Bilježite očitanja krvnog tlaka i srčane frekvencije, pa će vam ovaj pristupačni predložak generirati grafikon s vizualnom reprezentacijom podataka da biste mogli analizirati očitanja u vremenu.

Excel

Praćenje krvnog tlaka

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu