Praćenje mojih zadataka

Pomoću ovog jednostavnog predloška popisa zadataka pratite datume početka, rokove i tijek. Ovo je pristupačni predložak.

Excel

Praćenje mojih zadataka

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom