Praćenje ponuda

Pomoću ovog jednostavnog predloška programa Excel pratite ponude u različitim fazama dovršenosti. Trake podataka, grafikon s trakom trenda i moderni dizajn pridonose općem dojmu.

Excel

Praćenje ponuda

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu