Praćenje prodaje karata

Pratite prodaju karata za vaš događaj pomoću ovog pristupačnog predloška koji prati broj karata prodanih na do tri različite razine cijena i izračunava ukupni prihod od prodaje.

Excel

Praćenje prodaje karata

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu