Praćenje videoigara

Ovaj pristupačni predložak omogućuje praćenje aktivnosti u igrama. Dostupni su stupci za dodavanje podataka o igri, platformi, liku u igri, najboljem rezultatu, postignućima, dostignutoj razini, broju razina u igri i postotku dovršenih razina.

Excel

Praćenje videoigara

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu