Praktičan prikaz semestra

Pomoću ovog pristupačnog predloška planera raščlanite cijeli raspored sati i zadatke. Ima čak i praktičan četveromjesečni kalendar za bolji prikaz rokova.

Excel

Praktičan prikaz semestra

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom