Pramen

Suptilna zelena gradirana pozadina s tanašnim crtama poput busena trave kombinirana je sa zelenim i crvenim akcentima radi elegantnog uokvirivanja sadržaja. Dizajn ove teme opće je namjene, u formatu 16:9 i pogodan za svaku situaciju: poslovnu, obrazovnu i kućnu upotrebu.

PowerPoint

Pramen

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu