Pravila ponašanja na igralištu

Privlačni vizual koji će učenike podsjetiti na najvažnija pravila ponašanja na školskom igralištu. Ispišite na obični list papira i objesite ga u učionicu ili hodnik ili pak na vrata igrališta. Ovo je pristupačni predložak.

Word

Pravila ponašanja na igralištu

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu