Pravila ponašanja na igralištu

Privlačni vizual koji će učenike podsjetiti na najvažnija pravila ponašanja na školskom igralištu. Ispišite na obični list papira i objesite ga u učionicu ili hodnik ili pak na vrata igrališta. Ovo je pristupačni predložak.

Word

Pravila ponašanja na igralištu

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom