Prazan dnevni kalendar

Isplanirajte svoj dan uz pomoć ovog predloška za dnevni kalendar. Dan je podijeljen na termine od pola sata u razdoblju od 7.00 do 18.30, a sadrži zadatke, sitne zadatke i pozive.

Excel

Prazan dnevni kalendar

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu