Prezentacija o obrazovanju s djecom na školskom dvorištu (široki zaslon)

Ovaj obrazovni predložak sa scenama dječaka i djevojčica koji idu u razred, igraju se na penjalicama, preskaču uže i igraju se zmajevima odličan je izbor za nastavnike u osnovnoj školi, odgajatelje i programe povezane s djecom. Možete ga pretvoriti i u album i primijeniti različite okvire za fotografije. (format 16 x 9). Ovo je pristupačni predložak.

PowerPoint

Prezentacija o obrazovanju s djecom na školskom dvorištu (široki zaslon)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu