Prezentacija s plavim trakama i fotografijom izlaska sunca u planinama (široki zaslon)

Ova je prezentacija dizajnirana s tamnoplavim trakama na slajdovima za sadržaj i na naslovnom slajdu koji sadrži i prekrasnu fotografiju izlaska sunca u planinama. Možete koristiti priloženu fotografiju, a možete je zamijeniti i vlastitom. Predložak sadrži ogledne rasporede za popis, grafikon, tablicu, SmartArt i drugo. Odaberite željene rasporede te ih prilagodite svojim potrebama. Predložak je u obliku prilagođenom za široke zaslone (16x9).

PowerPoint

Prezentacija s plavim trakama i fotografijom izlaska sunca u planinama (široki zaslon)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu