Prezentacija s trostrukim crtama strujnog kruga (široki zaslon)

Uglate plave crte u ovome predlošku daju dojam strujnih krugova, žice ili veza, zbog čega je ovaj predložak sjajan za tehnološku ili poslovnu prezentaciju. Sadrži više rasporeda slajdova koji su dizajnirani za široki zaslon (razlučivost 16 x 9) te ima popis za SmartArt i grafikon koji se lako prilagođava.

PowerPoint

Prezentacija s trostrukim crtama strujnog kruga (široki zaslon)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu