Pribadača

Srebrne pribadače koje pridržavaju bijelu stranicu stvaraju trodimenzionalnu teksturiranu pozadinu prezentacije. Dizajn je opće namjene, u formatu 4:3 i pogodan za svaku situaciju: poslovnu, obrazovnu i kućnu upotrebu.

PowerPoint

Pribadača

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu