Proračun događaja

Pratite procijenjene i stvarne troškove događaja uz procijenjeni i stvarni prihod pomoću ovog predloška koji obuhvaća karticu za dobit i gubitke s grafikonima.

Excel

Proračun događaja

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu