Proračun događaja

Planirajte sljedeći događaj tvrtke ili ustanove uz ovaj pristupačni predložak proračuna događaja. Usporedite proračun sa stvarnim troškovima i prihodima u nekoliko kategorija.

Excel

Proračun događaja

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu