Račun za usluge s potrošenim vremenom i satnicom

Stvorite profesionalan račun za pružene usluge. Pristupačan predložak sadrži polja za opis usluge, potrošeno vrijeme, satnicu i ukupne iznose.

Word

Račun za usluge s potrošenim vremenom i satnicom

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu