Račun za uslugu s izračunima poreza

Ovaj će pristupačan račun za usluge koje se naplaćuju po satu izračunati troškove po stavkama na temelju cijene po satu i dodati porez na promet za navedeni postotak.

Excel

Račun za uslugu s izračunima poreza

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu