Raspored dodjele zadataka

Upravljajte zadacima za tim pomoću ovog predloška rasporeda. Organiziran je prema projektima, s time da se rokovi i trake napretka odnose na pojedinačne zadatke.

Excel

Raspored dodjele zadataka

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu