Raspored sati (po vremenu)

Ne zaboravite na svoje obveze! Pomoću ovog predloška tjednog rasporeda s polusatnim intervalima pratite predavanja i rokove za domaće zadaće. Raspored obuhvaća vikende.

PowerPoint

Raspored sati (po vremenu)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu