Raspored smjena zaposlenika

Pomoću ovog predloška možete vizualno pratiti raspored više zaposlenika zahvaljujući višebojnoj paleti koju možete prilagoditi pomoću tema sustava Office.

Excel

Raspored smjena zaposlenika

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu