Raspored smjena zaposlenika

Uz ovaj je grafikon programa Excel moguće isplanirati cijeli tjedan rasporeda smjena zaposlenika. Tjedan je organiziran od ponedjeljka do nedjelje te sam izračunava broj sati. Ovo je pristupačan predložak.

Excel

Raspored smjena zaposlenika

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu