Službeni zapisnik sa sastanka

Pomoću ovog zapisnika možete bilježiti događanja na službenim sastancima vođenim prema dokumentu Robert's Rules of Order. Zapisnik obuhvaća uvodno obraćanje, prozivku, odobrenje zapisnika s prošlog sastanka, otvorena pitanja, nova pitanja i prekid, uz ime i prezime tajnika/tajnice koji bilježe zapisnik i osobe koja ga odobrava. Ovaj je predložak pristupačan.

Word

Službeni zapisnik sa sastanka

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu