Tablica za evidenciju vremena prijave učenika u karcer

Ovaj pristupačni predložak tablice za evidenciju vremena prijave omogućuje evidentiranje vremena koje učenici provode u karceru. Učenici se prijavljuju i odjavljuju, a dežurni nastavnik inicijalima potvrđuje vrijeme provedeno u karceru.

Word

Tablica za evidenciju vremena prijave učenika u karcer

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu