Tablica za praćenje darova i donacija dobrotvornim organizacijama (jednostavna)

Pomoću ovog pristupačnog predloška tablice za praćenje pratite donacije dobrotvornim organizacija tijekom godine. Na kraju godine filtrirajte donacije označene kao donacije na koje je primjenjiv odbitak poreza rati pripreme porezne prijave.

Excel

Tablica za praćenje darova i donacija dobrotvornim organizacijama (jednostavna)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu