Tjedna bilješka o nazočnosti na nastavi

Pratite nazočnost učenika pomoću ovog pristupačnog predloška lista za petodnevno praćenje prisutnosti List omogućuje da označite za učenika da je zakasnio, da izostanak nije opravdan, da je opravdan ili da je učenik nazočan.

Excel

Tjedna bilješka o nazočnosti na nastavi

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu