Tjedni raspored domaćih zadaća

Ovaj pristupačni tjedni raspored domaćih zadaća s recima za najviše osam predmeta omogućuje vođenje evidencije o domaćim zadaćama. Samo ga ispišite, probušite ga bušilicom za papir za tri rupe i stavite ga u bilježnicu.

Word

Tjedni raspored domaćih zadaća

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu