Tjedni raspored zadataka

Ovaj pristupačni predložak lista s tjednim rasporedom zadataka moguće je ispisati i ručno popuniti ili prilagoditi u programu Word i ažurirati svaki tjedan. Ova crno-bijela verzija idealna je za ispis, a okomito usmjerenje pojednostavnjuje dodavanje u bilježnicu.

Word

Tjedni raspored zadataka

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu