Tradicionalne novine

Vaša škola ili organizacija mogu izraditi vlastite novine pomoću ovog jednostavnog predloška. Dizajniran za ispis na tabloidnom (11" x 17") papiru ovaj pristupačan predložak uključuje sve osnovne elemente novina: stupce, naslove, podnaslove i još puno toga. Dodirnite bilo koji tekst kako biste ga zamijenili vlastitim.

Word

Tradicionalne novine

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom