Turistička brošura s tri preklopa (dizajn s crvenom, zlatnom i plavom bojom)

Pomoću ovog predloška brošure s tri predloška dijelite informacije o svom turističkom i drugom poslovanju. Ovaj sadrži ogledne fotografije i tekst koje možete zamijeniti vlastitima. Pomoću tema promijenite boje. Dizajniran za ispis na papiru veličine 8,5 x 11 inča.

PowerPoint

Turistička brošura s tri preklopa (dizajn s crvenom, zlatnom i plavom bojom)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu