Turistička brošura s tri preklopa (s crvenom, zlatnom i plavom bojom)

Pomoću ovog predloška brošure s tri preklopa s crvenom, bijelom, plavom i zlatnom shemom boja dijelite informacije o svom turističkom i drugom poslovanju. Ovaj predložak sadrži ogledne fotografije i tekst za turističke agencije, ali vi taj sadržaj možete zamijeniti vlastitim.

PowerPoint

Turistička brošura s tri preklopa (s crvenom, zlatnom i plavom bojom)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete s projektom